Obsah

Správa a vymáhání pohledávek

Podnikatelský subjekt se plně věnuje realizaci svých podnikatelských záměrů. Řešení ohrožených pohledávek je často nad rámec předmětu jeho podnikání a znamená to pro něj vynaložení velkého úsilí, mnohdy bez větších výsledků. Podle statistiky konkurzů podnikatelských subjektů v České republice, je druhotná platební neschopnost jedním z hlavních bankrotů společností. Je proto nanejvýš výhodné celou složitou agendu spojenou s vymáháním pohledávek svěřit specializované společnosti.

V rámci našich služeb v oblasti správy pohledávek nabízíme našim klientům:

  • inkaso pohledávek
  • ocenění pohledávek
  • odkupy a zprostředkování prodeje pohledávek
  • monitoring prohlášených konkurzů
  • monitoring podaných návrhů na konkurz
Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -